• 2177β

Μπαταρια Avatar Controls AVB 21700 4000mAh 30A

10,00€

  • Περιγραφή

    Μπαταρία Avatar Controls AVB 21700 4000mAh 30A. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε διάρκεια και αποδιδόμενο ρεύμα.